JAAROVERZICHT 2022

SOCIAAL DOMEIN

Circulus investeert als duurzaam bedrijf van negen gemeenten in het afval- en grondstoffenmanagement en in het beheer van buitenruimte. In deze twee domeinen bieden we mensen met een afstand tot regulier werk een (werk-)plek zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. De resultaten die zijn behaald in het speerpunt ‘Sociaal domein’, zijn hieronder beschreven.

Circulus is in het sociaal domein partner voor gemeenten. Vanuit dit speerpunt in de strategie van Circulus geeft sociaal invulling door in te zetten op het versterken van de relatie met gemeenten, groei van werkplaatsen, ondersteuning van inclusieve werkplekken en buurtbeheer nieuwe stijl.

We bieden mensen met een kwetsbare positie een kans om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. We dragen bij aan een inclusieve maatschappij, waarin ruimte is voor alle soorten inzet en ieder naar eigen kunnen bijdraagt. Op uiteenlopende wijze worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, langdurig werklozen, verslaafden, veelplegers, ‘overijverige’ voetbalsupporters en ongeschoolde jongeren bijgestaan en gestimuleerd.

Van de Circulus werkplaats textiel, werkzaamheden in de buitenruimte tot sociale activiteiten in het jongerencentrum Doesburg: afdeling Sociaal helpt tientallen mensen. Ook bereidde de Keuken 700 extra maaltijden zowel voor eigen medewerkers als voor instellingen, is het Werkboek Sociaal klaar, verloopt de samenwerking met onder meer Het Goed, Foeniks en 2Switch goed, zijn productbeschrijvingen beschikbaar en is de kwartaalrapportage verbeterd.

Circulus Houtwerkplaats, Deventer

Circulaire ambachtscentra

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Vanuit die gedachte werkt Circulus met gemeenten en samenwerkende partijen aan meer circulariteit en meer sociale impact. Om invulling te geven aan het strategische speerpunt ‘meer milieuwinst’ spelen de circulaire ambachtscentra een belangrijke rol.

Ontwikkelingen op een rij

2Switch en Circulus tekenden een intentie-overeenkomst en lopen samen op om in Zutphen tot een circulair ambachtscentrum (CAC) te komen. Na de eerste verkenning over de realisatie van een CAC in Epe, hebben Circulus en de gemeente Epe nu de haalbaarheidsfase gestart met een business case op hoofdlijnen.
In Lochem draait Circulus mee in een project waarin wordt gekeken naar het aanpassen van het recycleplein en ook in Apeldoorn is Circulus betrokken bij hoe vervolg kan worden gegeven aan een CAC in nauwe samenwerking met kringloop Foenix.
In Deventer werken Circulus, kringloop Het Goed en de gemeente hard aan de realisatie van het CAC. Er zijn flinke stappen gezet en een business case gemaakt waarover de gemeente Deventer zich heeft gebogen.
Hoewel resultaten onzichtbaar lijken, effenen gemeenten met samenwerkende partijen waaronder Circulus gezamenlijk het pad naar CAC’s in de nabije toekomst.

Sociale convenanten

lnvesteren in het sociaal domein is investeren in een vitale en inclusieve samenleving. Circulus richt zich op meer mensen kansen bieden op een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Samenwerking is hierin noodzakelijk. Circulus ondertekende met Lucrato, Foenix, Accres en de gemeente Apeldoorn een intentieverklaring. Door kennisuitwisseling willen de partijen komende jaren meer impact maken in het sociaal domein en inclusie bevorderen.

Er ligt een convenant met Lucrato over banen bij Circulus en daarnaast een convenant met meer partijen in Apeldoorn voor sociale impact. Beide richten zich op kansen bieden aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald en duurzaam werk. Kandidaten van Lucrato krijgen bij Circulus een arbeidsovereenkomst van een jaar waarin ze veel werkervaring op kunnen doen. Dit helpt hen om door te kunnen stromen naar andere werkgevers. Met als uiteindelijk doel: een duurzame en goede plek op de arbeidsmarkt. 

Ook met de andere partijen in de regio worden ketenafspraken gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Konnekted in Deventer. Deze afspraken beginnen vruchten af te werpen.

De inspanningen in 2022 leidden tot het behalen van de PSO ladder trede 3 in het voorjaar van 2023.

Verhuizingen

Met de vele activiteiten in de verschillende werkplaatsen draagt Circulus bij aan de ondersteuning van inclusieve werkplekken. De verhuizingen van de houtwerkplaats en de wasserij naar meer verzorgde en professionelere omgevingen zorgen voor aan fijnere werkomgeving voor onze trajectmedewerkers. De nieuwe locaties bieden mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal werkplekken. Hoewel de verhuizingen soms noodgedwongen zijn ingegeven, bijvoorbeeld vanwege sloop, leveren ze een bijdrage aan de groei van werkplekken en werkplaatsen.

Maak kennis met onze sociale werkplaatsen op YouTube!