JAAROVERZICHT 2022

WERKEN BIJ CIRCULUS

Circulus is een ambitieuze organisatie met hart voor mens en milieu. Werken bij Circulus betekent werken in een bruisende werkomgeving. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en je treft er ervaren, professionele, gedreven en hardwerkende collega’s. Circulus biedt goede arbeidsvoorwaarden met de cao Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO), onderdeel services, als basis.

We 'ontzorgen' bijna een half miljoen inwoners en negen gemeenten met een breed takenpakket in duurzaam en circulair grondstoffen-, afval- en buitenruimtebeheer.

We werken vanuit zes locaties:

 

Werkgebied Circulus

 

Highlights Personeel en organisatie 2022

Betrokken bij het werk

We voerden in 2002 onder de medewerkers een Periodiek Medisch onderzoek uit dat een duidelijk beeld liet zien: er is een grote betrokkenheid bij het werk en bij Circulus in het algemeen.

Fit & vitaal

Het overgrote deel van de collega's wil ook (blijven) werken aan de eigen vitaliteit. Er is al een programma met mogelijkheden om hieraan te werken, maar we versterken dit in het programma Fit & Vitaal. Hierin willen we concrete tips en handvatten geven voor een gezonde werk- en leefstijl. Daarnaast bieden we onder meer wekelijks fruit in de kantines en een jaarlijkse sportvergoeding.

Aanpak verzuim

Het gemiddelde verzuim over het verslagjaar is ten opzichte van 2021 gelijk gebleven: 8,6%. Ruim 2% van het verzuim betreft langdurig verzuim van langer dan 1 jaar. Terugdringen van dit verzuim krijgt volle aandacht van het management. We richten ons op snelle opvolging en aandacht voor frequent-verzuimers. Ook goede begeleiding en mogelijkheden tot afdelingsoverschrijdend, vervangend werk worden ingezet.

Zorgen over geldzaken

We zien het om ons heen en ook bij onze medewerkers: er zijn zorgen over geldzaken. De cao bood in 2022 een bescheiden salarisstijging. Daarnaast ondersteunen we medewerkers met informatie en maken we geldstress bespreekbaar. In de laatste twee maanden van 2022 heeft onze Circulus-keuken een (eenvoudige) diepvriesmaaltijd gemaakt die medewerkers mee naar huis konden nemen.

Veiligheid voorop

Veiligheid en kwaliteit kreeg in 2022 opnieuw aandacht. Dat leidde tot een groeiende bereidheid onder medewerkers om zaken te melden die aandacht vragen. In totaal werden 89 Veiligheid-, Gezondheid- en Milieumeldingen geregistreerd. Hieronder waren er twaalf meldingen van agressie van inwoners tegen onze medewerkers, tien ongevallen met verzuim en dertien ongevallen zonder verzuim. De ongevallen met verzuim betroffen overwegend kort verzuim en hadden te maken met name snijden, stoten en vallen. Deze zijn individueel geanalyseerd en waar mogelijk zijn maatregelen getroffen. Er zijn vier bijna-ongevallen gemeld. Op alle meldingen is een adequate interventie ingezet, zo worden alle medewerkers getraind op omgaan met agressie.

Veiligheidsmanagementsysteem

We willen veilig werken borgen in onze organisatie. Daarom is in 2022 is begonnen met opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem, VCA. Dit is een afkorting van Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het systeem legt de dagelijkse basis voor veilig werken vast. Gestart is met het instrueren van werknemers en het uitvoeren van werkplekinspecties. Ook andere processen zoals het traject rondom indiensttreding worden hierbij volgens VCA ingericht.

Circulus Helden

Jaarlijks bedankt Circulus medewerkers door mee te doen aan de landelijke Week van de Afvalhelden, bij ons Circulus Helden genoemd, omdat we niet alleen in afval werken, maar ook in werkplaatsen en in buitenruimte. Bekijk het filmpje op YouTube voor een sfeerverslag!