JAAROVERZICHT 2022

SOLIDE PARTNER

Solide partnership hangt nauw samen met de drie overige strategische speerpunten meer milieuwinst, een buitengewone leefomgeving en versterking van onze rol in het sociaal domein. We lichten met voorbeelden toe wat we in dat kader in 2022 extra aandacht hebben gegeven.

Stakeholdersontbijt

Op 6 oktober 2022 organiseerde Circulus - net als in 2021 - een stakeholdersontbijt. Dat gebeurde in de loods aan Aruba, die was omgebouwd tot een sfeervolle ontmoetingsruimte. De ochtend speciaal voor relaties, partners en bestuurders startte met speeddates: korte kennismakingen met medewerkers. Strategische ontwikkelingen en belangrijke thema’s werden belicht. Dat ging bijvoorbeeld over innovaties in buitenruimte,  de impact van ons sociaal werkgeverschap op mensen, de elektrificering van ons wagenpark en materieel en het stimuleren van hergebruik en recycling. Ongeveer negentig stakeholders bezochten het ontbijt en dachten actief mee in de tafelsessies.

Stakeholdersontbijt 2022.

Raadsledenavond

De loods werd op 11 oktober opnieuw gebruikt voor een speciale raadsledenavond. Na gemeentelijke verkiezingen informeren we (nieuwe) raadsleden graag over onze diensten, over gemeentelijke en landelijke thema’s. Vragen van raadsleden en gemeente-overstijgende vraagstukken stonden deze avond centraal. Er was ruimte voor dialoog en uitwisseling. De raadsledenavond werd bezocht door vijftig raadsleden uit onze negen gemeenten.

Op de achtergrond van het stakeholdersontbijt een onderdeel van de tentoonstelling Circulair doe je zo.

Educatieprogramma CleanWise

In 2022 sloten ook Apeldoornse basisscholen aan bij ons educatieprogramma CleanWise. Daarmee groeide het aantal deelnemende scholen in ons werkgebied van 138 naar 172. In het speelse programma leren kinderen alles over afval scheiden en kunnen daar – net als thuis - actief mee aan de slag.

De scholen worden daarvoor ondersteund met een introductieprogramma, online en fysieke lessen. Daarnaast faciliteert Circulus de scholen met containers en de inzameling van papier, PMD en GFT. Ons werkgebied telt ongeveer 225 basisscholen. Het betekent dat 76 procent van deze scholen nu is aangesloten op het CleanWise-programma en het afval gescheiden via Circulus aanbieden. Daarmee verminderen scholen de hoeveelheid restafval.

Ook Cruise2Reduce is actief ingezet. Deze Rijdende Recyclefabriek is een samenwerking tussen Trashpackers en Circulus. De bus is eind 2021 geïntroduceerd en toert sindsdien langs basisscholen. Leerlingen krijgen tijdens een workshop uitleg over de toekomst van grondstoffen en gaan daarna zelf bij de ‘mini-recyclefabriek’ aan de slag. Daarvoor is de bus uitgerust met een shredder, sheet press, vacuümvormer én spuitgietmachine. Ter plekke zien de kinderen hoe hun plastic afval een nieuw leven krijgt als bijvoorbeeld plantenbak of frisbee.

Inmiddels heeft de Recyclefabriek basisscholen bezocht in zeven gemeenten in ons werkgebied en zijn er in tachtig schoolklassen workshops gegeven. De ontvangst van het programma werd bij de scholen en de betrokken docenten geëvalueerd. Circa 97 procent van de scholen ervaart de workshop als positief tot zeer positief. Docenten geven het programma een 8,9. Het werkt aan bewustwording en wordt als inspirerend ervaren.

Elektrificering wagenpark

Voor Circulus en haar aandeelhouders is duurzaamheid en circulariteit erg belangrijk. Circulus vervult daarin in de branche een voorhoedepositie, en wil deze ook de komende jaren houden. Er zijn in 2022 dan ook weer verdere stappen gezet.

Er zijn bestellingen geplaatst voor acht elektrische zijladers. Deze zullen door de verlengde levertijden pas in 2023 de poorten binnenrijden. Maar ook in de praktijk willen we onze koploperpositie waarmaken: inmiddels realiseren we 11% van ál onze tractie-uren (uren dat je op de weg zit) met elektrisch aangedreven voertuigen. Daarnaast zetten we nagenoeg alleen nog elektrisch handgereedschap in.

Anticiperen op emissievrije zones

Verder volgen we het eerder gemaakte plan voor de vervangingsmomenten van onze voertuigen tot aan 2030, waarbij we de verwachte, meest duurzame voertuigen kopen die via normale voertuigdealers te koop zijn. In dit ambitieuze scenario zou in 2025 60% van de vloot elektrisch aangedreven kunnen zijn en in 2030 zelfs meer dan 80%. Daarmee anticiperen we op de invoering van een zero-emissie zone in een groot aantal stadscentra per 2025.

Fossielvrije brandstof voor inzamelwagens

Circulus heeft ook in 2022 actief bijgedragen aan de CO2 reductiedoelstellingen die eerder met de aandeelhouders zijn afgesproken. De overstap op de fossielvrije brandstof HVO100, gemaakt van plantaardige afvalvetten, restmaterialen en oliën, draagt daaraan bij.

Deze stappen sluiten ook aan bij de doelstelling van het Convenant Duurzame Inzamelvoertuigen, een overeenkomst die Circulus in 2020 heeft ondertekend. In het convenant spraken inzamelaars, leveranciers, opdrachtgevers en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met elkaar af in hoog tempo te werken aan verduurzaming van het wagenpark.

De elektrische zijlader wordt onder meer ingezet voor de inzameling van PMD.